Sumtur til Gautefall 22.- 24. september

Alle tre Sumavdelingene møttes på Gautefall hvor det ble faglig påfyll, mye gøy og sosialt. 

Tema som ble gjennomgått var: Sum - tankesett og verdigrunnlag, kommunikasjon med kundene, hvordan strekke oss for å blir enda bedre, målsetninger, utfordringer og muligheter fremover. 

Mellom faglig input var det god tid til lek og morro. Blant annet en seriøs paintball-krig med rødt og blått lag. 

Duellanter

Duellanter

Til slutt en blinde-duell hvor skytter ikke fikk se, men måtte stole på makker bak...

En fantastisk tur med utrolig gode kolleger.