Kan du eller dine ansatte motta diettgodtgjørelse?

iStock-506911098.jpg

Ved reiser uten overnatting gis diettgodtgjørelse etter sats når arbeidstaker har reiser til ikke-fast arbeidssted, og kostnaden anses som en merkostnad.

Arbeidstakere som har reise som en del av sitt ordinære arbeid/ mobilt arbeidssted, f.eks. håndverkere, serviceteknikere og selgere vil ikke anses å være i en merkostnadsituasjon, og de vil derfor ikke kunne motta trekkfri diett på dagsreiser, ettersom matkostnadene på deres daglige reiser utgjør normalkostnaden.

Følgende satser er trekkfrie for yrkesreiser uten overnatting: 

Inntil 6 timer: 0 kr

F.o.m 6 timer til 12 timer: 289 kr (2017, 2018 sats ikke klar enda)

Fra 12 timer: 537 kr (2017, 2018 sats ikke klar enda)

 

Ved reiser med overnatting gis trekkfri diettgodtgjørelse etter sats i forhold til type overnatting:

Hotell: 569 kr/døgn (2018)

Pensjon, hybel/brakke u/ kokemulighet mv.: 159 kr/døgn (2018)

Privat, hybel/brakke m/kokemulighet mv.: 88 kr/døgn (2018)

 

Når frokost er inkludert i romprisen eller når ett eller flere måltider er dekket etter regning/program/innbydelse eller er påspandert, skal de beløpene som kan utbetales trekkfritt (og skattefritt) reduseres med henholdsvis 20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag.

Utbetaling av diettgodtgjørelse er lønnsopplysningspliktig.

Innholdet i denne teksten er ikke uttømmende.

Spørsmål rundt diettgodtgjørelse? Eller trenger du hjelp til å benytte reiseregningsmodulen i Tripletex? Ta kontakt med din regnskapssjef! :-)