Hos oss får du

  • Et oversiktlig regnskap på nett slik at du har full innsikt til enhver tid. Vi bruker regnskapssystemet Tripletex.
  • Mulighet til å ta del i bokføringen. Noen kunder gjør mye, andre vil overlate mest mulig til oss.
  • Enklere levering av bilag. Knips et bilde av kvitteringen og send inn i regnskap.

Tjenester:

  • Ledelsesstrategier og utvikling av selskap
  • Valg av organisasjonsform og bedriftsstruktur
  • Kurs og kompetanseutvikling

Timepris regnskap: 800,-

Vi bokfører og avstemmer regnskapet kontinuerlig. Vårt fokus er forenkling av prosesser slik at vi til enhver tid har så enkle og effektive løsninger som mulig.

Timepris konsulent: 1.000,-

Vi kan bistå både med budsjettering, styrerapportering, likviditetsanalyse med mer.

Timepris årsoppgjør rådgivning, skatt og selskapsstruktur: 1.200,-

Vi kan bistå med utforming og veiledning i forbindelse med ledelsesstrategi, bedriftsutvikling, emisjoner, fusjoner, årsoppgjør, årsberetninger, generalforsamlinger, aksjonæravtaler, strategidokument, ledelsesstrategi, bedriftsutvikling, rapportering Skattefunn/Innovasjon Norge med mer.