Våre tjenester

Regnskapssjef

Som regnskapssjef skal vi sørge for at dere får den informasjonen dere trenger på en måte dere forstår. Målet er at regnskapet skal kunne brukes som et verktøy og sørge for at dere tar gode valg.

For å få dette til må vi etablere gode rutiner og sette nødvendige krav slik at regnskapet faktisk kan brukes og ikke blir noe man bare må gjøre. Rutinene skal være effektive og automatiserte for å sikre at regnskapet produseres med minimalt tidsbruk og uten dobbeltarbeid. Det er viktig for oss at dere er trygge på at krav fra myndigheter og skattevesen blir overholdt og levert til dem i god tid.

I tillegg til å sørge for at regnskapet blir ført riktig skal regnskapssjefen også avstemme, periodisere og avsette i tråd med det som skjer i virksomheten. Regnskapssjefen setter premisser for hvordan innhenting av data skal foregå, men bistår ikke aktivt i hvordan dataene blir brukt.

Økonomisjef

Som økonomisjef vil vi sørge for at du har full kontroll på økonomien. Vi bruker vår brede erfaring og kompetanse til å hjelpe deg til å ta de riktige valgene som sikrer deg for fremtiden.

Din økonomisjef vil vi være en sparringspartner innenfor økonomiske- og forretningsmessige avgjørelser, og hjelpe deg til å ta de nødvendige og de riktige avgjørelsene for at bedriftens økonomi skal være positiv. Vi engasjerer oss i økonomien med deg, og tar aktive grep for at du skal oppnå og overholde budsjettene.

Rådgivningstjenester

Vi tilbyr også en rekke andre tjenester som kan kombineres med både regnskap- og økonomisjef, eller bestilles separat. Blant mye mer kan vi bistå med aksjonær- og aksjekjøpsavtaler, verdsettelser, selskapsstruktur, investeringsanalyser, budsjettering og rapportering til kredittinstitusjoner.
Vi kan også bidra med å utvikle ledelsesstrategier, bedriftsutvikling og vekststrategier. Avtal et møte med oss, så finner vi sammen ut hva ditt behov er.

 • Aksjonæravtale
 • Aksjekjøpsavtale
 • Verdsettelse
 • Emisjon
 • Fusjon
 • Fisjon
 • Selskapsstruktur
 • Eierskap blant ansatte
 • Analysearbeid
 • Tilskuddsøknader
 • Rapportering til kredittinstitusjoner
 • Følge opp styremøter og generalforsamling
SE VÅRE RÅDGIVERE

Dersom du har spørsmål rundt våre tjenester kan du kontakte Markedsansvarlig Ole Christoffer Olsen på (+47) 975 37 438 eller olechristoffer@sum.no

AVTAL MØTE