Regjeringen har innvilget flere tiltakspakker for å lette byrden de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet påfører næringslivet. Det innebærer endringer i både satser, avgifter, sanksjoner og frister. Under vises en oversikt over de nye datoene pr 18.05.20. Nye pakker er ventet å komme, og det kan derfor komme ytterligere endringer fremover. For en fullstendig og oppdatert oversikt følg med på Skatteetatens nettsider.

Hva Ordinær frist Ny frist
MVA 1. termin 14.04.20 10.06.20
Forskuddsskatt 2. termin for AS 15.04.20 01.09.20
AGA 2. termin 15.05.20 15.08.20
Finansskatt 2. termin 15.05.20 15.08.20
Levere skattemelding og næringsoppgave 02.06.20 31.08.20
Holde generalforsamling og godkjenne årsregnskap 30.06.20 31.08.20
AGA 3. termin 15.07.20 15.10.20
Levere årsregnskap
31.07.20 31.08.20

Omsetningsoppgaven skal leveres som normalt. Det er betalingsfristen som er utsatt, ikke selve innleveringsfristen.

Hvis A-meldingen ikke leveres innen fristen, kan det ilegges en daglig, løpende tvangsmulkt for manglende innrapportering helt frem til alt er levert korrekt, i tillegg til et overtredelsesgebyr. Denne mulkten er akkurat nå satt på vent grunnet Covid-19 – men vi anbefaler likevel å levere inn til fristene som er satt så sant det lar seg gjøre.

Mer om frister, gebyrer og tilleggsskatt hos Skatteetaten.

Ordinære frister for AS:

Juni
10. juni – Levere MVA-melding (hvis du er MVA-pliktig)
30. juni – Holde generalforsamling og godkjenne årsregnskap

Juli
6. juli – Levere A-melding (hvis du er arbeidsgiver)
15. juli – Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk (hvis du er arbeidsgiver)
31. juli – Levere årsregnskap

August
5. aug – Levere A-melding (hvis du er arbeidsgiver)
31. aug – Levere MVA-melding (hvis du er MVA-pliktig)

September
7. sept – Levere A-melding (hvis du er arbeidsgiver)
15. sept – Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk (hvis du er arbeidsgiver)

Oktober
5. okt – Levere A-melding (hvis du er arbeidsgiver)
12. okt – Levere MVA-melding (hvis du er MVA-pliktig)

November
5. nov – Levere A-melding (hvis du er arbeidsgiver)
16. nov – Betale arbeidsgiveravgift og skattetrekk (hvis du er arbeidsgiver)

Desember
7. des – Levere A-melding (hvis du er arbeidsgiver)
10. des – Levere MVA-melding (hvis du er MVA-pliktig)

Andre viktige datoer (ikke frister):

  1. august: Første pulje av skatteoppgjøret for næringsdrivende er klart
  2. oktober: Siste pulje av skatteoppgjøret for næringsdrivende forventes klar

70 Comments